En syntolkad föreställning

Synskadades Riksförbund Norringarnas ordförande Anita Lilja har upplevt sitt första syntolkade evenemang och hon rekommenderar synskadade i Fagersta och Norberg att ta chansen när den dyker upp.

IT-verkstad på Arboga Bibliotek

Onsdagen den 18 maj kan du få svar på dina frågor om säkerhet på Internet på Arboga Bibliotek. Taltidningen har ringt upp bibliotekarien Andreas Sölvebring, som ansvarar för kommunens återkommande IT-verkstad.

Sveriges Museers vårmöte

Västerås Konstmuseum och Västmanlands Länsmuseum har fått ett hedersuppdrag som kommer att genomföras våren 2023. Taltidningen har intervjuas Västerås museichef Katarina Frost.

Kommunfullmäktige i Norberg

Kommunens politiker arbetar för att förändra den politiska organisationen, men en hel del detaljer återstår innan en sådan förändring kan bli aktuell. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Sten Nordström (S).