Länsstyrelsens hemsida

Länsstyrelsens hemsida på Internet har uppgraderats och blivit mer tillgänglig än tidigare. Här intervjuas Ylva Granath, kommunikatör vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Information om pandemin för alla

Många grupper av personer med funktionsnedsättning upplever att de inte har fått tillräckligt med information om coronapandemin; det är kontentan av en rapport producerad av företaget Begripsam AB vars verksamhetsledare Stefan Johansson intervjuas i det här inslaget.

Covid-19 läget den 26 mars

Kurvan för antalet smittade ökar, antalet inlagda på Västmanlands sjukhus ligger kvar på en nivå runt 30 personer men nu ser man fler unga som blir svårt sjuka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 19 mars

Vi är inne i den tredje vågen av Covid-19 men om vi följer restriktionerna så kanske den kan plana ut. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Läget för SRF Go

2020 blev i mångt och mycket ett förlorat år för resebranschen med anledning av coronapandemin; och läget är fortsatt osäkert. Hur har Synskadades Riksförbunds resebyrå SRF Go hanterat krisen? Resekoordinatorn Paulina Korbak berättar.

Covid-19 läget den 12 mars

Antalet smittade i länet ökar och så även inlagda på Västmanlands sjukhus. Men på äldreboenden ser det bättre ut. Taltidningen har intervjuat Mikael Sars, överläkare på smittskyddsenheten i Region Västmanland.

Ny kulturplan

Region Västmanland har inlett arbetet med att ta fram en kulturplan för åren 2023 – 2026; och nu har du chansen att tycka till. Här intervjuas Region Västmanlands kulturchef Lena Karlström.