Regionfullmäktige

Den 15 juni samlades ett fulltaligt Regionfullmäktige i Västerås konserthus och tog bland annat beslut om budget och regionplan. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).

Nyttan med kulturmiljö

Landets 21 länsstyrelser har tagit fram en publikation vars syfte är att framhålla nyttan med våra olika kulturmiljöer. Det berättar Anna Onsten-Molander, kulturmiljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Upplevd trängsel i Västmanland

Nio av tio västmanlänningar upplever att de följer restriktionerna, men bara tre av tio upplever att andra gör detsamma. Det berättar Jenny Sarlin som arbetar med målbild och genomförande vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Covid-19 läget den 4 juni

En snabbare minskning av antalet smittade än prognosen och snart är 50 procent av de vuxna Västmanlänningarna vaccinerade. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Nationell patientenkät

Nu har 10 000 västmanlänningar chansen att svara på en enkät om hur de upplevde sina besök inom sjukvården i mars och april. Det berättar Lotta Rajahalme, utredare vid Region Västmanlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning.