Avskedsintervju med Anne-Marie Jansson

En avskedsintervju
Torsdagen den 10 juni gjorde Anne-Marie Jansson sin sista arbetsdag på Taltidningen. Vi passade på att göra en intervju innan hon skulle lämna oss.