Iris hjälpmedel

Taltidningen har träffat Åsa Lodin på Iris hjälpmedel då de var på utställningen synexpo i Borlänge. Vi har kollat in några av deras synhjälpmedelsnyheter.

Levnadsvanor

Unga med funktionsnedsättning och unga som oroar sig för familjens ekonomi har inte lika hälsosam livsstil, som andra unga. Taltidningen har träffat epidemiologen Fredrik Söderqvist.

En vårutflykt – Västerås, Surahammar och Hallstahammar

Onsdagen den 15 maj arrangerar Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen en utflykt genom ett – förhoppningsvis – vårvarmt Västmanland; och den är även öppen för icke medlemmar i Synskadades Riksförbund. Det berättar Monica Fredriksson, styrelseledamot i SRF Västerås-Kolbäcksdalen.

Ny djurskyddslag

Sedan den 1 april i år gäller en ny djurskyddslag i Sverige. Taltidningen har träffat länsstyrelsens funktionsledare för veterinär och djurskydd i Västmanland, Emma Svensson.

Elmoped – Sala

Som en del i projektet Fossilfritt 2030 provar Sala kommun en elmoped. Taltidningen har ringt upp Sala kommuns miljöstrateg, Linn Hemlin.