Levnadsvanor

Unga med funktionsnedsättning och unga som oroar sig för familjens ekonomi har inte lika hälsosam livsstil, som andra unga. Taltidningen har träffat epidemiologen Fredrik Söderqvist.

Ny djurskyddslag

Sedan den 1 april i år gäller en ny djurskyddslag i Sverige. Taltidningen har träffat länsstyrelsens funktionsledare för veterinär och djurskydd i Västmanland, Emma Svensson.