Iris hjälpmedel

Taltidningen har träffat Åsa Lodin på Iris hjälpmedel då de var på utställningen synexpo i Borlänge. Vi har kollat in några av deras synhjälpmedelsnyheter.