Dags att nominera – Norberg

Vem anser du bör premieras för förtjänstfulla insatser inom föreningslivet i Norberg? Nu har du chansen att tycka till i frågan. Här intervjuas kommunens fritids- och näringslivschef Tobias Back.