Västmanlands Taltidning

Västmanlands Taltidning producerar nio lokala taltidningar och vänder sig till den som bor i Västmanlands län och har en synnedsättning eller svårigheter att läsa tryckt text.

En prenumeration på Västmanlands Taltidning är kostnadsfri och taltidningen skickas antingen på cd-skiva direkt hem till prenumerantens brevlåda eller distribueras via MTM – Myndigheten för tillgängliga medier. Västmanlands Taltidning ger synskadade och andra möjlighet att följa den politiska debatten och delta i den samhällsutveckling som angår och berör oss alla. Den lokala taltidningen utgår från vad som händer i kommunen och kommer ut en gång i veckan. Där kan prenumeranten:

  • Höra om politiska beslut i kommunen
  • Få information om aktuella lokala evenemang
  • Lyssna på intervjuer och reportage om aktuella händelser
  • Få reda på förändringar i stadsbilden – nya affärer, tillgänglighet och gatuarbeten
  • Nyheter och reportage från regionen och länet
  • Inslag om synskadefrågor och hjälpmedel
  • Ny teknik för synskadade
  • Aktuell ögonforskning
  • Nyheter från kändisvärlden och boktips

Västmanlands Taltidning finansieras av Region Västmanland och länets kommuner.

Behöver du få text inläst?

Västmanlands Taltidning ansvarar också för Inläsningstjänsten som är en gratis service för synskadade personer som behöver ha texter inlästa. Det kan till exempel vara en bruksanvisning, ett matrecept eller en tidningsartikel. Inläsningstjänsten läser in allt utom hela böcker. Materialet läses in på cd-skiva och vi som läser in har tystnadsplikt.

Historik
Länstaltidningen grundades år 1962 och initiativtagare till tidningen var De blindas förening och dåvarande stifts- och landsbiblioteket. En kommunal taltidning för Västerås kompletterade länstaltidningen år 1978 och snart följde övriga kommuner i länet efter. År 1985 hade alla kommuner i Västmanland en egen kommunala upplaga. På 1990-talet valde dock Skinnskattebergs kommun att lägga ned sin taltidning. År 2021 valde man att lägga ner länstaltidningen.

Klicka på bilden så kommer du till region Västmanlands hemsida

Region Västmanlands logga