En jämställdhetsstrateg

Hjälpmedelscentrum har kommit långt i arbetet med att skapa jämställdhet mellan manliga och kvinnliga brukare. Det konstaterar jämställdhetsstrategen Cecilia Boström som intervjuas i det här inslaget.

Tillgängliga dokument

Hur går det med förändringen av dokumenthanteringen vid region Västmanland så att alla får tillgång till handlingarna? Taltidningen har träffat Vänsterpartiets Fredrik Stockhaus.

Tre motioner

De handlade om ökad kännedom om patientföreningar och funktionsrättsorganisationer, om Västmanlands beredskap och om mål för kris- och katastrofberedskap i Region Västmanland. Taltidningen har träffat motionären Mikael Andersson Elfgren (M).

Regeringens budget

Den 20 september gästade energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) länet för att berätta om budgeten. Taltidningen frågade om förändringar för pensionärer och välfärdsbrott.