ÅRSRIKA

I utställningen Årsrika får du möta 78- till 95-åringar med olika bakgrund och erfarenheter och från skilda delar av Sverige som berättar om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. Taltidningen var med på vernissagen.

James Bond museum

Kläder, bilar, båtar och många andra saker från ”James Bond” filmer finns samlade i småländska Nybro. Taltidningen har besökt världens enda James Bond museum.

Beredningen för invånardialog

Den som är ordförande för beredningen för invånardialog har också ansvaret för dialogforum för funktionshinderfrågor och pensionärsfrågor. Beredningens ordförande heter Robert Lennes och Taltidningen har träffat honom.

Ortopedkliniken

Om man har en planerad ortopedisk operation så hamnar man på elektiv ortopedisk avdelning. Taltidningen har gjort ett besök och träffat enhetschefen Liana Weice.

Nyheter från Västmanlands Teater

Fars, musik och en nyskriven föreställning med Västeråstema. Detta och mer därtill kan du uppleva på Västmanlands Teater i höst. Här intervjuas teaterchefen Niklas Hjulström.

Huvudentrén ingång 1

Vid Västmanlands sjukhus i Västerås så håller man fortfarande på med ombyggnationen. Det senaste är att man flyttat bankomaten. Taltidningen har gjort ett besök.