Tillgänglighetsredogörelse

Region Västmanland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Västmanlands Taltidning uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Nedan får du detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Västmanlands Taltidning som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till taltidningen@regionvastmanland.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du  kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Webbplatsens mall saknar stöd för alt-text för social media ikoner/bilder.
  • HTML-valideringsfel förekommer på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsens mall saknar stöd för alt-text för social media ikoner/bilder.

Problem vid användning utan hörsel

  • Ljudfiler finns inte presenterade som text eller video

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Ljudfiler finns inte presenterade som text eller video

Oskäligt betungande anpassning

Västmanlands Taltidning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Västmanlands Taltidning är en tidskrift för synskadade. Vårt uppdrag är att ta fram intressant och relevant innehåll för vår målgrupp, som är Västmanlänningar med synnedsättning. Det gör vi i ett för målgruppen tillgängligt format, nämligen ljud. Vårt material finns endast i ljudformat. Vi utgår inte från en tryckt förlaga. Innehållet är speciellt framtaget för personer med synnedsättning, och är i många fall inte relevant för andra målgrupper. Att tillgängliggöra innehållet i våra ljudfiler i andra format skulle ta så mycket resurser i anspråk att vi inte längre skulle kunna uppfylla vårt uppdrag.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Västmanlands Taltidning. Senaste bedömningen gjordes den 25 april 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 april 2024.