Fira demokratin

Till och med 14 november visas utställningen Fira demokratin – folkrörelser, rösträtt och kamp på Västmanlands läns museum. Taltidningen har gjort ett besök och träffat utställningsproducenterna Ingrid Eriksson och Lena Engström Englin.

Nytt ljudkonstverk

Kvalitén på de böcker som Myndigheten för Tillgängliga Medier producerar måste bli bättre än den är idag. Det anser talboksläsaren Finn Hellman som nu står i begrepp att skapa ett ljudkonstverk som avslöjar bristerna; och du har chansen att vara med.

Kamera som hjälpmedel

Synskadade Monica Fredriksson har fått ett par talande glasögon som arbetsredskap. Taltidningen har åkt hem till henne för att ta reda på mer om hur de fungerar.

Hällristningar i Översta (del 4)

En bit från Björksta kyrka i Översta finns det många spännande hällristningar. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med hällristningsexperten och hedersdoktorn Sven-Gunnar Broström.