Kamera som hjälpmedel

Synskadade Monica Fredriksson har fått ett par talande glasögon som arbetsredskap. Taltidningen har åkt hem till henne för att ta reda på mer om hur de fungerar.