Covid-19 (28 februari)

Nu har den nya influensan covid-19 kommit till Sverige. Hur förberedd är den västmanländska vården för framtida covid-19 patienter. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård. Intervjun är gjord den 28 februari.

Synskadades Vänner

Det är en stiftelse som stöttar enskilda synskadade och även Synskadades Riksförbund, men de subventionerar även intressanta kulturevenemang. Ett sådant evenemang äger rum lördagen den 28 mars. Här intervjuas Birgitta Clasing, styrelseledamot i Synskadades Vänner.