Socialt företagande

Den 21 januari hölls en träff där man hade samlat personer från näringsliv, offentlig sektor, lärande och sociala företag för att identifiera hinder och problematik för socialt företagande. Taltidningen fanns på plats.

På gång i Kungsör

Föreläsningar, intressanta samtal och konst. Detta och mer därtill kan du uppleva i Kungsör under senvintern och våren. Här intervjuas kommunens kultur- och evenemangsansvariga Lina Ekdahl.

Trygghet och säkerhet i Köping

Trots nya trygghetsskapande åtgärder minskar den upplevda tryggheten bland Köpingsborna. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Roger Eklund, ordförande i Brottsförebyggande Rådet i Köping, berättar om rapporten.