En viktig broschyr i Västerås

Västerås stad har skickat ut en broschyr på temat krisberedskap till samtliga hushåll, men i dagsläget är den inte tillgänglig för personer med synnedsättning som inte använder en dator eller smart mobiltelefon. Taltidningen har intervjuat riskingenjören Johan Ahlström.

Årets kulturkommun

Norberg är en av åtta kommuner som har chansen att bli utsedd till årets kulturkommun 2023. Taltidningen har ringt upp Rolf Rydelius, scenmästare vid Norbergs kommun.

Kommunfullmäktige i Fagersta

Fagersta kommun har tillfredsställande ekonomi, men i budgeten för nästa år har man ändå valt att vara aktsam med resurserna inför de förväntat osäkra tiderna. Taltidningen har intervjuat Kommunfullmäktiges ordförande Marino Wallsten (S).

Snöröjning i Surahammar

Säsongens första snöfall ställde inte till några nämnvärda problem för kommunens snöröjare. Taltidningen har ringt upp Åke Höljer, arbetsledare på GataPark i Surahammar.

Snöröjning i Sala

Säsongens första snöfall ställde inte till några nämnvärda problem för kommunens snöröjare. Taltidningen har ringt upp Kent Karlsson, enhetschef på Sala GataPark.

Snöröjning i Köping

Säsongens första snöfall ställde inte till några nämnvärda problem för kommunens snöröjare. Taltidningen har ringt upp Niklas Andersson, arbetsledare vid gatudriften i Köping.