Sju miljarder kronor

Nu har regionfullmäktige beslutat att finansiera det nya akutsjukhuset och en ny kulvert. Taltidningen har träffat regionstyrelsens ordförande Denise Norström Socialdemokraterna.

Kommunfullmäktige i Kungsör

Ett medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer behandlades vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde, liksom hamnutvecklingen. Taltidningen har träffat kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S).

Ett utökat uppdrag

Nu får Västerås syn och hörselinstruktör Pia Tallwin en större målgrupp och en utökad tjänst. Taltidningen har ringt upp Susanne Thorsell, enhetschef inom vård och omsorg vid Västerås Stad.