Kommunstyrelsen i Norberg

Norbergs Kommun inför inget krav att nyanställda ska vara vaccinerade mot Covid-19. Här intervjuas Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).