Upplevd trängsel i Västmanland

Nio av tio västmanlänningar upplever att de följer restriktionerna, men bara tre av tio upplever att andra gör detsamma. Det berättar Jenny Sarlin som arbetar med målbild och genomförande vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Covid-19 läget den 4 juni

En snabbare minskning av antalet smittade än prognosen och snart är 50 procent av de vuxna Västmanlänningarna vaccinerade. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Nationell patientenkät

Nu har 10 000 västmanlänningar chansen att svara på en enkät om hur de upplevde sina besök inom sjukvården i mars och april. Det berättar Lotta Rajahalme, utredare vid Region Västmanlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Covid-19 läget den 28 maj

Glädjande utveckling, färre än tio covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus och drygt 150 smittade denna vecka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 24 maj

Färre patienter på Västmanlands sjukhus och en lägre smittspridning i länet. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Anslag till synforskningen

34 ögonforskare får dela på ett rekordstort anslag ur stiftelsen Synfrämjandets forskningsfond Ögonfonden. Det berättar Synfrämjandets vetenskapliga sekreterare Madeleine Zetterberg.

Covid-19 läget den 14 maj

Smittspridningen i länet fortsätter att vara hög och vaccineringens fjärde fas har inletts. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Storytel Awards

Nu är förra årets bästa ljudböcker utsedda. Dessutom har en veteran inom inläsningsbranschen prisats för sina insatser. Här intervjuas Sandra Olt, kommunikatör vid ljudboksföretaget Storytel, som arrangerar ljudboksgalan Storytel Awards.