Vaccin mot RS-virus

RS-virus orsakar akut luftvägsinfektion med symtom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller trånga luftvägar av infektionen. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Daniel Heimer för att fråga om vaccinering.

Hornåsen vid Stora Ekeby

Gravfältet på Hornsåsen är det största gravfältet i Västmanland. I området finns 200 synliga gravar, och de äldsta gravarna är sannolikt från bronsåldern. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med Cecilia Lagerfalk-Rooth som arbetar som byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen i Västmanland.

Stora Rytterne Kyrkoruin

Ett av de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland som idag räknas som fornminne. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med byggnadsantikvarien Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland. Enkel Berika vår växande community. Familj Stötta specialutställningar. Mecenat Ta support till nästa nivå.

Läkemedelsförsörjningen i Egen regi

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västmanland har beslutat att ha lagerhanteringen av läkemedel på Västmanlands sjukhus. Taltidningen har träffat Karl-Johan Lindner, verksamhetschef Enheten för sjukvårdsfarmaci.

Rudbecks renässansraket

En tre meter hög stående ekstam där konstnären Mattias Bäcklin har skulpterat fram lymfkärlssystemet som omger en relief av Botaniska trädgården i ett barockliknande mönster. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med Karin Maingourd.

Nytt pris för social hållbarhet

Nu kan du nominera kandidater till ett pris vars vinnare brinner för inkludering och jämlikhet. Taltidningen har intervjuat Torbjörn Messing, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Västmanland.

Karmansbo bruk

I Karmansbo finns det en sammanhållen bruksmiljö med smedja, arbetarbostäder, brukskontor och herrrgård. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland och Veronica Dahlberg, Skinnskattebergs kommun.

Regionfullmäktige den 11 juni

På juni månads fullmäktigesammanträde var det frågan om regionplan och budget som skapade den längsta debatten. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).

Byggnadsminnen och spännande platser

Vad är en byggnadsantikvarie, vad är ett byggnadsminne och hur många byggnadsminnen finns det i Västmanland? Det är några av frågorna som blir besvarade då Taltidningens Johan Lunner träffar Cecilia Lagerfalk-Rooth och Anna Ahlberg som båda jobbar som byggnadsantikvarier på Länsstyrelsen i Västmanland.