Information om pandemin för alla

Många grupper av personer med funktionsnedsättning upplever att de inte har fått tillräckligt med information om coronapandemin; det är kontentan av en rapport producerad av företaget Begripsam AB vars verksamhetsledare Stefan Johansson intervjuas i det här inslaget.

Covid-19 läget den 26 mars

Kurvan för antalet smittade ökar, antalet inlagda på Västmanlands sjukhus ligger kvar på en nivå runt 30 personer men nu ser man fler unga som blir svårt sjuka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.