Syntolkad filmvisning

I samband med årsmötet, den 22 april, bjuder Synskadades Riksförbund Västmanland sina medlemmar på en kostnadsfri syntolkad filmvisning. Taltidningen har intervjuat styrelseledamoten Monica Fredriksson.

TBE

Nu tycker smittskydd att vi som rör oss i Västmanlands natur bör vaccinera oss mot TBE. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Daniel Heimer.

Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste mötet handlade det bland annat om hjärtstartare och sammanslagning av samordningsförbund. Taltidningen har ringt upp kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S).

Kommunstyrelsen i Hallstahammar

I förra veckan hölls ett möte där man bland annat tog upp bidrag, taxa för vård och omsorg och vaccinationskrav vid anställning. Taltidningen har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S).

Kommunstyrelsen i Norberg

Från och med nu kan man ta del av en inspelad sammanfattning av Kommunstyrelsens sammanträden på kommunens hemsida. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (s).

Södra Ängshagen i Sala

Nu pågår planeringsarbetet för ett nytt bostads- och verksamhetsområde i Sala. Taltidningen har ringt upp Eva Suikkonen, mark och exploateringsstrateg vid Sala kommun.