Stängd för gott

Nu kan man inte längre lämna avfall på deponin norr om Duvhällarna. Taltidningen har ringt upp tekniska nämndens ordförande Peter Ristikartano (MP). lj

Nytt platsvarumärke i Sala

Vad är det som gör Sala unikt idag och i framtiden? För att få en bild av detta arbetar man inom Sala kommun med att skapa ett nytt så kallat ”platsvarumärke”. Taltidningen har ringt upp Carina Eriksson, näringslivsutvecklare vid Sala kommun.

En ny film från Arbogateatern

Arbogateatern står i begrepp att spela in en kortfilm där kvinnorättskämpen och Köpingsbon Agda Östlund porträtteras. Taltidningen har ringt upp Arbogateaterns konstnärliga ledare Emelie Hertzman.

Bäst i Sverige på hjärtinfarktvård

För sjätte gången under de senaste 10 åren är hjärtinfarktvården vid sjukhuset i Västerås bäst i Sverige. Taltidningen har träffat Amra Kåregren. Överläkare och ansvarig Swedeheart i Västmanland. För sjätte gången ansvarig Swedeheart i Västmanland.