Nytt pris för social hållbarhet

Nu kan du nominera kandidater till ett pris vars vinnare brinner för inkludering och jämlikhet. Taltidningen har intervjuat Torbjörn Messing, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Västmanland.

Karmansbo bruk

I Karmansbo finns det en sammanhållen bruksmiljö med smedja, arbetarbostäder, brukskontor och herrrgård. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland och Veronica Dahlberg, Skinnskattebergs kommun.

Regionfullmäktige den 11 juni

På juni månads fullmäktigesammanträde var det frågan om regionplan och budget som skapade den längsta debatten. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).

Byggnadsminnen och spännande platser

Vad är en byggnadsantikvarie, vad är ett byggnadsminne och hur många byggnadsminnen finns det i Västmanland? Det är några av frågorna som blir besvarade då Taltidningens Johan Lunner träffar Cecilia Lagerfalk-Rooth och Anna Ahlberg som båda jobbar som byggnadsantikvarier på Länsstyrelsen i Västmanland.

TBE-vaccinering

Sjukdomen TBE som sprids via fästingar ökar i Sverige. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Daniel Heimer för att fråga om vaccinering.

Salberga utvecklas

Inom en snar framtid kommer Salbergaanstalten i Sala att vara en av Sveriges största kriminalvårdsanstalter. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).

På gång i Norberg

I slutet av juni och början av juli kan du ta del av en hel del olika kulturevenemang i Norberg. Taltidningen har ringt upp kommunens kulturchef Ida Långbacka.