Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på taltidningen kan du mejla oss på adressen: taltidningen@regionvastmanland.se

Postadress: Västmanlands Taltidning, Region Västmanland, 721 89 Västerås

Vi som jobbar på taltidningen

Tommy Pihl

Telefon: 021-481 82 72

e-post: tommy.pihl@regionvastmanland.se

Anne-Marie Jansson

Telefon: 021-481 82 71

e-post: anne-marie.jansson@regionvastmanland.se

Johan Lunner, ansvarig utgivare

Telefon: 021-481 82 70

e-post: johan.lunner@regionvastmanland.se