Hällristningar i Munktorp (del 3)

Häljesta hällristningar upptäcktes på 1950-talet och här kan man bland annat hitta skepp, människofigurer skålgropar. Taltidningen har träffat hällristningsexperten Sven-Gunnar Broström.

SRF kongress

Taltidningen har träffat Monica Fredriksson, en av SRF-Västmanlands representanter på kongressen.

Syntolkat utbud

Under hösten förväntas kulturlivet i Västmanland gradvis återgå till det normala – och det gäller även utbudet av syntolkade evenemang. Det berättar Lotta Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland och ansvarig för det syntolkade kulturutbudet i Västmanland.

Hällristningar (del 1)

Sven-Gunnar Broström har letat efter hällristningar i över 60 år och nu har han och en kollega gett ut en bok. Under fyra veckor kommer Taltidningen tillsammans med Sven-Gunnar besöka några av länets ristningar. Idag är vi vid besökscentret vid Björksta kyrka.

Sommarbok i Bergslagen

Den 21 – 23 juli kan du ta del av en ny litteraturfestival i Norberg med varierat innehåll. Här intervjuas Helena Öberg-Carlsson, kulturutvecklare vid Region Västmanland.

I Maria Langs fotspår

Taltidningen har besökt Nora i Örebro län och följt med på en mordvandring i Maria Langs fotspår. Där träffar vi Dagmar Langes systerson Ove Hoffner och guidas av Anette Rimont.