Syntolkat utbud

Under hösten förväntas kulturlivet i Västmanland gradvis återgå till det normala – och det gäller även utbudet av syntolkade evenemang. Det berättar Lotta Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland och ansvarig för det syntolkade kulturutbudet i Västmanland.