Norringarna tar form

Synskadades Riksförbund har bildat en arbetsgrupp som ska återskapa lokalföreningen SRF Norringarna där Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg ingår. Det berättar Margareta Söderlund från Synskadades Riksförbund Västmanland.

Bästa hälsoindex

Av 30 förvaltningar i fem regioner har Hjälpmedelscentrum det bästa resultatet vad avser hälsoindex. Taltidningen har träffat Hjälpmedelscentrums förvaltningsdirektör Ann-Christine Ahl.

Lika Unika upphör

Vid årsskiftet upphör den nationella samarbetsorganisationen Lika Unika att existera, men Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomson utesluter inte andra samarbetsformer mellan olika funktionshindergrupper i framtiden.

Nyutbildad syntolk

höstas presenterades den blivande syntolken Susanne Hassellöf från Västerås. Nu är Susanne klar med sin syntolkutbildning. I det här inslaget berättar hon om vad hon har att erbjuda inom syntolkningsområdet.

Ambulansen i sommar

Hur ser bemanningen av länets ambulanser ut i sommar? Taltidningen har träffat Fredrik Leek, chef för ambulansvården i Västmanland.

Nya akutsjukhuset i Västerås

Regionstyrelsen har beslutat att gå vidare med arbetet för det nya akutsjukhuset i Västerås. Taltidningen har intervjuat regionstyrelsens ordförande, Denise Norström Socialdemokraterna, för att fråga vad det innebär.

Thore Skogmans minnesrum flyttar

Under vecka 25 flyttade Thore Skogmans minnesrum till en ny lokal som är betydligt tillgängligare än den gamla. Det berättade Sune Karlsson, ordförande i föreningen Thore Skogmans Vänner.

Kollektivtrafik

På årsstämman för Svensk Kollektivtrafik valdes Tommy Levinsson, socialdemokratiskt regionråd i Västmanland till 2:e vice ordförande. Taltidningen har träffat honom.