Norringarna tar form

Synskadades Riksförbund har bildat en arbetsgrupp som ska återskapa lokalföreningen SRF Norringarna där Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg ingår. Det berättar Margareta Söderlund från Synskadades Riksförbund Västmanland.

Bästa hälsoindex

Av 30 förvaltningar i fem regioner har Hjälpmedelscentrum det bästa resultatet vad avser hälsoindex. Taltidningen har träffat Hjälpmedelscentrums förvaltningsdirektör Ann-Christine Ahl.

Lika Unika upphör

Vid årsskiftet upphör den nationella samarbetsorganisationen Lika Unika att existera, men Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomson utesluter inte andra samarbetsformer mellan olika funktionshindergrupper i framtiden.

Nyutbildad syntolk

höstas presenterades den blivande syntolken Susanne Hassellöf från Västerås. Nu är Susanne klar med sin syntolkutbildning. I det här inslaget berättar hon om vad hon har att erbjuda inom syntolkningsområdet.