Kollektivtrafik

På årsstämman för Svensk Kollektivtrafik valdes Tommy Levinsson, socialdemokratiskt regionråd i Västmanland till 2:e vice ordförande. Taltidningen har träffat honom.