Teknikdag

Lördagen den 6 april har du chansen att fördjupa dina kunskaper om dina datoriserade hjälpmedel. Här intervjuas Åsa Blom, en av arrangörerna av den första teknikdagen i Synskadades Riksförbund Västmanlands regi.

Regionfullmäktige

På det senaste regionfullmäktigemötet den 19 februari hanterade man bland annat lönepolicy och en motion om gratis eller subventionerat vaccin mot TBE. Taltidningen har tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M), sammanfattat sammanträdet.

Regionens revisorer

När regionens revisorer lämnade sina rapporter på regionfullmäktige den 19 februari handlade det bland annat om utredning och uppföljning av vårdskador och om regionens inköpsprocess. Taltidningen har träffat två av regionens revisorer.