Regionens revisorer

När regionens revisorer lämnade sina rapporter på regionfullmäktige den 19 februari handlade det bland annat om utredning och uppföljning av vårdskador och om regionens inköpsprocess. Taltidningen har träffat två av regionens revisorer.