Offentligt sammanträde – Arboga

Måndagen den 11 mars har du chansen att närvara vid Socialnämndens sammanträde. Här intervjuas nämndens ordförande Marie-Louise Söderström (C).