Konstpunkten

Längst in vid huvudentrén till Västmanlands sjukhus Västerås finns en väntsal som också är en utställningshall för konst. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med verksamhetsutvecklaren Kristina Maria Mezei.

Miljövänlig syntolkning på distans

Med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden står den ideella föreningen Syntolkning Nu I Sverige i begrepp att starta ett projekt som ska göra livesyntolkning betydligt kostnadseffektivare och miljövänligare än den är idag. Det berättar föreningens verksamhetsledare Peter Lilliecrona.