Covid-19 läget den 4 juni

En snabbare minskning av antalet smittade än prognosen och snart är 50 procent av de vuxna Västmanlänningarna vaccinerade. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 28 maj

Glädjande utveckling, färre än tio covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus och drygt 150 smittade denna vecka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 24 maj

Färre patienter på Västmanlands sjukhus och en lägre smittspridning i länet. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 14 maj

Smittspridningen i länet fortsätter att vara hög och vaccineringens fjärde fas har inletts. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 30 april

Fortfarande en hög smitta i länet men trots det har Västmanlands sjukhus ett gynnsamt läge. Taltidningen har träffat Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Västmanland.

Covid-19 läget den 23 april

Smittspridningen är fortfarande hög och de lokala restriktionerna förlängs till den 16 maj. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 9 april

Västmanlands hårdare restriktioner är förlängda till och med den andra maj. Antalet smittade fortsätter att öka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 26 mars

Kurvan för antalet smittade ökar, antalet inlagda på Västmanlands sjukhus ligger kvar på en nivå runt 30 personer men nu ser man fler unga som blir svårt sjuka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.