Covid-19 läget den 27 januari

Hur restriktiv ska man vara gällande besök på äldreboenden då smittspridningen är så stor som nu? Det är en av frågorna som Taltidningen ställer till Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Nya lagar 2022

Några av de nya lagarna påverkar den årsrike och andra det stora flertalet. Taltidningen har träffat PRO Västmanlands ordförande för att ta reda på mer.