Luftvägsspåret

Västmanlands sjukhus har skapat ett luftvägsspår för den som kan vara drabbad av covid-19. Taltidningen har träffat Mattias Damberg, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef nära vård.

Nya rutiner för sjukresor

Nu har Region Västmanland tagit fram nya rutiner gällande sjukresor för personer med eller utan covid-19. Taltidningen har träffat förvaltningsdirektör Arne Andersson och sjukresechauffören Mathias Johansson.

Omdisponering av sjukvården

Taltidningen har träffat Liselott Sjöqvist (27/3) som ansvarar för omställningen av sjukhusvården i Västmanland för att ta reda på hur Regionen tänker vårda oss invånare nu.

En ny utmaning

Helena Hagberg, som idag är gruppledare för Liberalerna i Region Västmanland, lämnar politiken för att satsa på en civil karriär. Här tittar hon tillbaka på sina år som politiker och berättar om sitt kommande arbete.

Personal

Region Västmanland har annonserat för att få tag på extra vårdpersonal. Taltidningen har träffat regionrådet Kenneth Östberg för att fråga varför.

Regionstyrelsen

På det senaste sammanträdet var man tvungen att hantera några frågor som regionfullmäktige normalt hanterar. Taltidningen har träffat regionstyrelsens ordförande Denise Norström Socialdemokraterna.

Riktlinjer för kollektivtrafiken

Förra veckan, v-12, införde VL riktlinjer för länets bussresenärer, men än så länge finns inga klara riktlinjer för sjukresor. Det berättar Tommy Levinsson, ordförande i Region Västmanlands Kollektivtrafiknämnd.