Riktlinjer för kollektivtrafiken

Förra veckan, v-12, införde VL riktlinjer för länets bussresenärer, men än så länge finns inga klara riktlinjer för sjukresor. Det berättar Tommy Levinsson, ordförande i Region Västmanlands Kollektivtrafiknämnd.