Svensk syn

Den 17 april hölls en mässa i Stockholm då olika leverantörer av synhjälpmedel ställde ut produkter. Taltidningen fanns på plats och träffade två representanter från synenheten i Västmanland.  

Konsumentfrågan

Den här veckan har Taltidningen tillsammans med Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare i Västerås stad, besökt en bilaffär för att prata om rättigheter och skyldigheter när man köper en begagnad bil.