Regionfullmäktige den 18 april

Ett långt och debattrikt fullmäktigemöte då regionpolitikerna möttes för andra gången i år. Taltidningen sammanfattar mötet tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).

Ny taxa för hörapparater

Efter debatt och votering så beslutades det på det senaste regionfullmäktigemötet att höja egenavgiften för hörapparater. Taltidningen har intervjuat två av debattörerna.