Grävarbeten vid Stadshotellet i Västerås

Nu undersöker Västerås stad de arkeologiska förutsättningarna att genomföra den tilltänkta ombyggnationen av Stora Torget och Bondtorget. Taltidningen har intervjuat Linnea Viklund, enhetschef på stadens gatu- och parkavdelning.