Upplevd trängsel i Västmanland

Nio av tio västmanlänningar upplever att de följer restriktionerna, men bara tre av tio upplever att andra gör detsamma. Det berättar Jenny Sarlin som arbetar med målbild och genomförande vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Nationell patientenkät

Nu har 10 000 västmanlänningar chansen att svara på en enkät om hur de upplevde sina besök inom sjukvården i mars och april. Det berättar Lotta Rajahalme, utredare vid Region Västmanlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Anslag till synforskningen

34 ögonforskare får dela på ett rekordstort anslag ur stiftelsen Synfrämjandets forskningsfond Ögonfonden. Det berättar Synfrämjandets vetenskapliga sekreterare Madeleine Zetterberg.

Storytel Awards

Nu är förra årets bästa ljudböcker utsedda. Dessutom har en veteran inom inläsningsbranschen prisats för sina insatser. Här intervjuas Sandra Olt, kommunikatör vid ljudboksföretaget Storytel, som arrangerar ljudboksgalan Storytel Awards.

Historiska filmer

I Västerås Stadsarkiv finns enorma mängder med bilder från stadens historia. Nu har arkivet publicerat syntolkade filmer på medieplattformen Youtube där man berättar bakgrundshistorien till några av bilderna. Här intervjuas arkivarien Camilla Hjelm.

Aguélimuseet i Sala

Just nu pågår en utställning med verk av konstnären Astrid Göransson som innehåller fotografi, skulptur, video och animation. Taltidningen har gjort ett besök.

Regionfullmäktige den 20 april

Ett möte där alla ledamöter kunde delta via internet under förhandlingen men där det senare, i Västerås stads fullmäktigesal, samlades ett reducerat antal ledamöter för att ta de formella besluten. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).

Interpellation om hållplatsutrop

På regionfullmäktige ställde Vänsterpartisten Fredrik Stockhaus en interpellation om hållplatsutrop inom Svelandstrafiken. Taltidningen har intervjuat interpellenaten och det svarande regionrådet Tommy Levinsson Socialdemokraterna.