Snabbtest

Nu har region Västmanland börjat använda sig av snabbtest för Covid-19. Hur fungerar det och när gör det nytta? Taltidningen har träffat Jan Gräsberg som är medicinsk ansvarig läkare vid mobil familjeläkare.

Covid-19 vaccin

För att fråga lite om Covid-19 vaccin Har Taltidningen begett sig till enheten för Sjukvårdsfarmaci vid Västmanlands sjukhus. Där har vi träffat Karl-Johan Lindner som är apotekare och chef.

Syntolkat utbud

Det finns ett program med syntolkade kulturevenemang för våren 2021, men i nuläget är det osäkert om något av dessa evenemang kan genomföras. Det berättar Ann-Charlotte Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland och ansvarig för det syntolkade utbudet.

Förstärkningsläge

Vad betyder det egentligen då vården pratar om stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Taltidningen har träffat Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren för att få svar.

Julklappar

Taltidningen har besökt tre affärer i Västmanland för att fråga om julklappsinköp. Vi har träffat Anna, Pernilla och Maria som berättar vad som sålt mest i deras butiker inför jul.