Information om pandemin för alla

Många grupper av personer med funktionsnedsättning upplever att de inte har fått tillräckligt med information om coronapandemin; det är kontentan av en rapport producerad av företaget Begripsam AB vars verksamhetsledare Stefan Johansson intervjuas i det här inslaget.

Läget för SRF Go

2020 blev i mångt och mycket ett förlorat år för resebranschen med anledning av coronapandemin; och läget är fortsatt osäkert. Hur har Synskadades Riksförbunds resebyrå SRF Go hanterat krisen? Resekoordinatorn Paulina Korbak berättar.