Enkät om äldreomsorgen

Under januari månad skickar Socialstyrelsen ut en enkät till dig som är över 65 år och bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Taltidningen har ringt upp Carolin Holm, utredare vid Socialstyrelsen.

En tillförordnad ordförande

Trots sin synnedsättning har han i många år haft ett säljjobb med kontinenten som arbetsplats. Här presenterar sig Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalens tillförordnade ordförande Christer Laurén för Taltidningens läsare.

Julevangeliet

I år är det biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren, som läser julevangeliet. Taltidningen träffade honom i domkyrkan och fick också en pratstund om julen.