En vecka fri från våld

Vad kan man göra om man misstänker att en närstående utsätts eller utsätter någon för våld i en nära relation? Taltidningen har intervjuat Therése Clifford, utredare vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Taltidningens lyssnarråd

Onsdagen den 30 november hölls årets sista lyssnarråd där Taltidningens medarbetare har en dialog med prenumeranterna. Tommy Pihl och Johan Lunner sammanfattar mötet.

En viktig broschyr i Västerås

Västerås stad har skickat ut en broschyr på temat krisberedskap till samtliga hushåll, men i dagsläget är den inte tillgänglig för personer med synnedsättning som inte använder en dator eller smart mobiltelefon. Taltidningen har intervjuat riskingenjören Johan Ahlström.

Årets kulturkommun

Norberg är en av åtta kommuner som har chansen att bli utsedd till årets kulturkommun 2023. Taltidningen har ringt upp Rolf Rydelius, scenmästare vid Norbergs kommun.

Kommunfullmäktige i Fagersta

Fagersta kommun har tillfredsställande ekonomi, men i budgeten för nästa år har man ändå valt att vara aktsam med resurserna inför de förväntat osäkra tiderna. Taltidningen har intervjuat Kommunfullmäktiges ordförande Marino Wallsten (S).