Kommunstyrelsen i Hallstahammar

I förra veckan hölls ett möte där man bland annat tog upp bidrag, taxa för vård och omsorg och vaccinationskrav vid anställning. Taltidningen har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S).

Kommunstyrelsen i Norberg

Från och med nu kan man ta del av en inspelad sammanfattning av Kommunstyrelsens sammanträden på kommunens hemsida. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (s).

Södra Ängshagen i Sala

Nu pågår planeringsarbetet för ett nytt bostads- och verksamhetsområde i Sala. Taltidningen har ringt upp Eva Suikkonen, mark och exploateringsstrateg vid Sala kommun.

IT-drop-in i Köping

Köpings socialbibliotekarie Ellinor Frohne-Östlund erbjuder hjälp med enkla IT-relaterade problem på olika platser i kommunen. Taltidningen har ringt upp henne.

Västerås nya resecentrum

Trafikverket har sagt ja till en första del av sin investering i Västerås nya resecentrum. Taltidningen har intervjuat Sanna Edling, projektchef för projektet Mälarporten där det nya resecentret ingår.