Byggnadsminnen och spännande platser

Vad är en byggnadsantikvarie, vad är ett byggnadsminne och hur många byggnadsminnen finns det i Västmanland? Det är några av frågorna som blir besvarade då Taltidningens Johan Lunner träffar Cecilia Lagerfalk-Rooth och Anna Ahlberg som båda jobbar som byggnadsantikvarier på Länsstyrelsen i Västmanland.

TBE-vaccinering

Sjukdomen TBE som sprids via fästingar ökar i Sverige. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Daniel Heimer för att fråga om vaccinering.

Salberga utvecklas

Inom en snar framtid kommer Salbergaanstalten i Sala att vara en av Sveriges största kriminalvårdsanstalter. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).

På gång i Norberg

I slutet av juni och början av juli kan du ta del av en hel del olika kulturevenemang i Norberg. Taltidningen har ringt upp kommunens kulturchef Ida Långbacka.