Antikroppar

På region Västmanlands infektionsklinik har man genomfört en studie hos medarbetare för att få ökad kunskap och bättre verktyg i bekämpningen av coronaviruset. Taltidningen har träffat en av de som håller i studien, Mulki Rashid ST-läkare vid infektionskliniken.

Ny hemsida – VL

Efter sommaren planerar VL att lansera en ny hemsida där samtliga funktioner ska vara tillgängliga för alla. Det berättar Kollektivtrafikförvaltningens marknadschef Marie Christensson.

Uppföljning covid-19 den 18 maj

En liten minskning av antalet inlagda covid-19 patienter på intensivvårdsavdelningen vid Västmanlands sjukhus jämfört med förra veckan. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Arboga museum och ny skolorganisation

På förra veckans kommunfullmäktigemöte behandlades ärendena, fastighetsöverlåtelse av fastigheten Arboga Härberget 2 och svar på återremiss om organisationsöversyn om den framtida skolorganisationen. Taltidningen har ringt upp Arbogas kommunalråd, Anders Röhfors Moderaterna.