Kultur och folkbildningsnämnden – Region Västmanland

På det senaste nämndmötet, 14 maj, handlade det bland annat om kulturplanen, revisionen och ekonomi. Taltidningen har träffat kultur och folkbildningsnämndens ordförande Agne Furingsten Liberalerna.