Ett examensarbete om framkomlighet

Hur kan framkomligheten för synskadade underlättas i stadsmiljö? Det försöker studenten Sara Söderman ta reda på i sitt examensarbete. Tommy Pihl har intervjuat henne.