Snabbtest

Nu har region Västmanland börjat använda sig av snabbtest för Covid-19. Hur fungerar det och när gör det nytta? Taltidningen har träffat Jan Gräsberg som är medicinsk ansvarig läkare vid mobil familjeläkare.

Covid-19 vaccin

För att fråga lite om Covid-19 vaccin Har Taltidningen begett sig till enheten för Sjukvårdsfarmaci vid Västmanlands sjukhus. Där har vi träffat Karl-Johan Lindner som är apotekare och chef.

Syntolkat utbud

Det finns ett program med syntolkade kulturevenemang för våren 2021, men i nuläget är det osäkert om något av dessa evenemang kan genomföras. Det berättar Ann-Charlotte Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland och ansvarig för det syntolkade utbudet.