Covid-19 läget den 29 januari

Färre inlagda Covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus men färre doser vaccin än förväntat. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Restriktioner för butiker

Nu har den fysiska tillsynen av butiker startats upp av Länsstyrelsen. Taltidningen har besökt Erikslunds shoppingcenter i Västerås tillsammans med Sara Paulsson, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen.

Snabbtest

Nu har region Västmanland börjat använda sig av snabbtest för Covid-19. Hur fungerar det och när gör det nytta? Taltidningen har träffat Jan Gräsberg som är medicinsk ansvarig läkare vid mobil familjeläkare.

Covid-19 vaccin

För att fråga lite om Covid-19 vaccin Har Taltidningen begett sig till enheten för Sjukvårdsfarmaci vid Västmanlands sjukhus. Där har vi träffat Karl-Johan Lindner som är apotekare och chef.

Syntolkat utbud

Det finns ett program med syntolkade kulturevenemang för våren 2021, men i nuläget är det osäkert om något av dessa evenemang kan genomföras. Det berättar Ann-Charlotte Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland och ansvarig för det syntolkade utbudet.