Restriktioner för butiker

Nu har den fysiska tillsynen av butiker startats upp av Länsstyrelsen. Taltidningen har besökt Erikslunds shoppingcenter i Västerås tillsammans med Sara Paulsson, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen.