Blodtrailern

Under våren besöker Region Västmanlands blodtrailer några av länets kommuner. Taltidningen har intervjuat Karin Delborn Höök, samordnare för blodgivningen i Västmanland.

KRF i Västerås

Det Kommunala Rådet för Funktionshindersfrågor lyfter frågor som rör människor med olika funktionsnedsättningar. Taltidningen har intervjuat Åsa Blom, Synskadades Riksförbunds ersättare i rådet.

Sala 400 år

I Sala är 2024 ett jubileumsår eftersom staden fyller 400 år som just stad. Taltidningen har ringt upp projektledaren Elvira Matz.