KRF i Västerås

Det Kommunala Rådet för Funktionshindersfrågor lyfter frågor som rör människor med olika funktionsnedsättningar. Taltidningen har intervjuat Åsa Blom, Synskadades Riksförbunds ersättare i rådet.