Sala 400 år

I Sala är 2024 ett jubileumsår eftersom staden fyller 400 år som just stad. Taltidningen har ringt upp projektledaren Elvira Matz.