Sjukvårdsmateriel

Hur gick egentligen upphandlingen till då man bytte leverantör av sjukvårdsmateriel och var det verkligen nödvändigt att byta leverantör. Taltidningen har träffat Jan Hallberg, administrativ direktör.

Nya hörselombud – Arboga

I stället för en syn och hörselinstruktör har Arboga numera två hörselombud som inte arbetar med de synskaderelaterade frågor som den tidigare syn och hörselinstruktören gjorde. Taltidningen har träffat de nya hörselombuden Ninni Fallqvist och Marianne Andersson.

Säkerhetsnålen 2019

Region Västmanlands patientsäkerhetspris Säkerhetsnålen gick i år till Klinisk farmaci i primärvården för arbetet med läkemedelsgenomgångar. Taltidningen har träffat Sanna Storgård, klinikapotekare vid region Västmanland.