Ny syntolk utbildas

Idag är de sex, men nu utbildas ytterligare en syntolk i Västmanland. Hon heter Ulrika Mogren och här presenterar hon sig för Taltidningens läsare.

Tillgänglighet till dokument

För ett antal månader sedan hade Fredrik Stockhaus (V) lämnat in en interpellation om tillgängliggörande av dokument för synskadade. Taltidningen har träffat Fredrik för att höra hur det ligger till.

Sjukvårdsmateriel

Hur gick egentligen upphandlingen till då man bytte leverantör av sjukvårdsmateriel och var det verkligen nödvändigt att byta leverantör. Taltidningen har träffat Jan Hallberg, administrativ direktör.

Nya hörselombud – Arboga

I stället för en syn och hörselinstruktör har Arboga numera två hörselombud som inte arbetar med de synskaderelaterade frågor som den tidigare syn och hörselinstruktören gjorde. Taltidningen har träffat de nya hörselombuden Ninni Fallqvist och Marianne Andersson.

Säkerhetsnålen 2019

Region Västmanlands patientsäkerhetspris Säkerhetsnålen gick i år till Klinisk farmaci i primärvården för arbetet med läkemedelsgenomgångar. Taltidningen har träffat Sanna Storgård, klinikapotekare vid region Västmanland.