Tillgänglighet till dokument

För ett antal månader sedan hade Fredrik Stockhaus (V) lämnat in en interpellation om tillgängliggörande av dokument för synskadade. Taltidningen har träffat Fredrik för att höra hur det ligger till.