Sjukvårdsmateriel

Hur gick egentligen upphandlingen till då man bytte leverantör av sjukvårdsmateriel och var det verkligen nödvändigt att byta leverantör. Taltidningen har träffat Jan Hallberg, administrativ direktör.