Säkerhetsnålen 2019

Region Västmanlands patientsäkerhetspris Säkerhetsnålen gick i år till Klinisk farmaci i primärvården för arbetet med läkemedelsgenomgångar. Taltidningen har träffat Sanna Storgård, klinikapotekare vid region Västmanland.