Regionfullmäktige oktober 2019

Den här gången handlade det bland annat om onödiga regler och förtroendeorganisation. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).