Kommunstyrelsen i Arboga

Kommunen undersöker möjligheterna att skapa ett nytt återbruk. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).